Polityka Uczelni dotycząca programu Erasmus+ w latach 2014 - 2021

Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.